Bản đồ
KHÁCH SẠN MƯỜNG THANH HÀ NỘI CENTRE
Số 78 Thợ Nhuộm, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Tel: +84 243 942 7777
Fax: +84 243 941 6676
Website: www.hanoicentre.muongthanh.com
Email: info@hanoicentre.muongthanh.vn
TOP
Facebook chat